لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۳٫۲۸۹ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۵٫۳۳۲

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  رسايلى پارسى در

  «سالنامه پارس»

  «سالنامه پارس» ظاهراً در فاصله سنوات ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۷ خورشيدى با مدير مسؤولىِ امير مجاهد ، سالانه يك مجلّد به چاپ مى‏رسيده است . در هر دفتر آن بجز روز شمار و تبليغات مدنى ، سياسى و بهداشتى به ايراد برخى مقالات و گفته‏هاى فرهنگى و رويدادهاى سياسىِ آن دوره پرداخته آمده است . جالب اينجاست كه سالنامه مزبور در كنار مطالب متنوّع و يا حتّى مهوّعِ خود ! رويكردى هم به ميراث مكتوب پيشينيان - به ويژه تُراثِ شيعى - داشته است .
  اين روزها كه به مناسبتى شماره‏هايى از اين سالنامه را وارسى مى‏كردم به متن رسائل پارسى ارزنده‏اى برخوردم كه در ضمن آنها به چاپ رسيده است ، از جمله :
  - رساله آداب البحث : به اهتمام محمّد حسين مشكوة ، سال ۱۳۲۳ ، صص ۲۵ - ۳۱ .
  - رساله در عدالت : جلال الدين دوانى ، به اهتمام محمّد آقا مشكوة ، سال ۱۳۲۴ ، صص ۱۱۸ - ۱۲۶ .
  - فقه منظوم : سال ۱۳۲۴ ، ضميمه ، صص ۲ - ۱۸ .
  - مقالتى هم با نام «شرح حال علّامه معاصر آقاى محمّد قزوينى» در سال ۱۳۲۴ ، صص ۴۲ - ۵۶ ، و بقيّه آن در شناخت آثارِ هَمو در صص ۱۵۶ - ۱۶۸ بيامده است .
  - همچنين تصوير دستنوشت «وصيّت نامه علّامه محمّد باقر مجلسى / ترجمه فارسى» در يك ورقه بزرگ به ضميمه سال ۱۳۲۳ منتشر شده است . نيز نگر : سال ۱۳۲۴ ، ص ۱۵۵ .
  حتماً بجز اينها رسائلى در ديگر سنوات ناديده وجود داشته باشد ، كه در اين صورت بايد آدرسشان به اين يادداشت افزوده گردد .
  مشهد / تابستان ۱۳۸۷ .

  سه شنبه ۲۲ مرداد ۱۳۸۷ ساعت ۱۳:۰۹
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت